Våra Hus

  • Attefall 25
  • Fritidshus 30
  • Fritidshus 50+
  • Alla

Välj Hus

Du kan klicka på en hustyp här ovanför för att se vilka hus som erbjuds.

Se Våra Hus

Om Oss

Arkitektur

Vi samarbetar med kvalitetsmedvetna arkitekter som ritar och konstruerar hus med en unik och tilltalande design samt enligt gällande byggregler. Byggprocessen bör alltid starta med en vacker och funktionell design som utgångsläge!

Byggentreprenad

Vi bygger och levererar våra hus på entreprenad och oftast med ett enda kontrakt för varje hus. Vi åtar oss hela ansvaret för husleveransen, enligt det vi kommit överens om och avtalat. Inga överraskningar och inga dolda kostnader.

Inflyttningsklart

Vi bygger främst inflyttningsklara hus, vilket betyder att du som kund får nycklar i handen och kan flytta in i ett färdigt hus med alla detaljer och faciliteter på plats när vi är klara med vår leverans. Enklare kan det inte bli!

Hustyper

Vi bygger främst hus som ska användas för permanent boende och t.ex. uthyrning ("komplementbostadshus") och som därför måste uppfylla speciella krav. Vi kan även erbjuda enklare komplementbyggnader som t.ex. gästhus och då är kraven mildare.

Vårt team

Vårt team av byggledare och hantverkare har lång erfarenhet vilket gör husleveransen enkel, snabb och trygg för dig som kund. Vi samarbetar endast med de bästa leverantörerna och underentreprenörerna i branschen.

Kvalitet

Vi arbetar med miljövänliga och kvalitetssäkrade material och följer upp kvaliteten kontinuerligt i vår egen byggprocess. Viktiga moment som elinstallationer, VVS och våtrumsarbeten är alltid gjorda enligt svenska byggregler och myndighetskrav.

Hur Fungerar Det

Såhär enkelt bygger du ett hus med oss, steg för steg:

1. Välj hus

Välj den husmodell enligt ovan som uppfyller dina behov bäst. Enligt leveransdeklarationen får du en första uppfattning om vad huset kostar att bygga.

2. Utvärdera eventuella förändringar på huset

Kontakta oss för att diskutera eventuella förändringar baserat på husets design eller leveransdeklaration. Beroende på förändringar kan husets pris ändras.

3. Utvärdera kostnad för grundläggning samt anslutning VA/el

Kostnaden för detta beror på grundläggningsmetod (plintar eller platta) samt tomtens beskaffenhet (läge, jordkvalitet, lutning, avstånd till anslutningspunkter, etc.). Vi hjälper till med en offert på detta arbete.

4. Beställ ritningar på huset direkt från arkitekten

I samarbete med husets arkitekt tas alla ritningar fram, inklusive de ritningar som behövs för bygglov/tillstånd samt konstruktion. OBS ritningarna betalas i detta skede, och erhålls enligt arkitektens villkor.

5. Ansök om bygglov eller tillstånd

Ansök om bygglov eller tillstånd via din kommun, samt invänta startbesked. Här hjälper vi eller arkitekten till om det behövs.

6. Avropa huset när startbesked erhållits

Baserat på slutgiltiga ritningar och leveransdeklaration tecknas ett entreprenadkontrakt avseende husets byggnation, inklusive total kostnad samt tid för byggarbetenas påbörjande och avslutande.

7. Panteon Hus bygger huset enligt avtal

Allteftersom huset färdigställs av oss sker delbetalningar enligt överenskommen betalningsplan.

8. Huset slutbesiktigas

Då huset färdigställts slutbesiktigas det av en opartisk besiktningsman. Vid godkänd slutbesiktning slutbetalas huset.

9. Du kan flytta in !

Du kan nu flytta in eller nyttja huset såsom det var tänkt från början.

Kontakta Oss

Vänligen kontakta oss för vidare information om våra hus. Vi offererar gärna ett hus baserat på era önskemål.

Telefon

08-12 89 39 00

Email

Adress

Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd